سعید زاهد

چرا به آرامش نمی رسیم؟

چرا به آرامش نمی رسیم؟

چرا به آرامش نمی رسیم؟

چه کار کنیم تا به آرامش برسیم؟ مفهوم آرامش یک سری پیش زمینه هایی دارد که آن پیش زمینه ها باید ایجاد شود و رخ بدهد تا به آرامش برسیم.
تا زمانی که شرایط زندگی مان براساس آن دیدگاه ها، باورها، حرف ها و هر چیزی که تا الان داشتیم و آرامش را ندیده بودیم ادامه داشته باشیم ما آرامش را همچنان نخواهیم داشت تا زمانی که آن ها را تغییر بدهیم.
تا زمانی که افکار و باورها و نوع نگاهمان را ابتدا به خودمان، شرایطمان، داشته هایمان و به دیگران تغییر ندهیم، همچنان در وضعیت بدون آرامش خواهیم بود. مخصوصا الان که هجوم افکار منفی و انرژی های منفی از همه طرف دارد برای ما می رسد. در هر کجای دنیا که باشیم متاسفانه این شرایط را تجربه می کنیم از یک طرف بحث بیماری و ویروس کرونا و از طرفی چالش های حوزه اقتصاد و از طرفی برخی از روابط به هم خورده و تمام پارامترهایی که برای زندگی آرام بود در ظاهر به هم خورده است.

برای ادامه مطالعه به ادامه پادکست مراجعه فرمایید.

خروج از نسخه موبایل