سعید زاهد

عبور از ناامیدی و ترس در شرایط فعلی

عبور از ناامیدی و ترس در شرایط فعلی

موضوع مهمی که الان بین انسان ها مخصوصا بین هموطنان خودمان در کشور خودمان می بینیم بحث ناامیدی است به لحاظ مشکلاتی که هر روز در کشور دیده می شود برای ما به لحاظ معیشتی، اقتصادی، بالا رفتن قیمت ها، تورم، مدیریت های بسیار ناکارآمد و … باعث شده انسان ها احساس کنند که رها شده اند و هیچ پشتیبانی ندارند، هم درآمدشان محدود است و هم هزینه ها بالا است و هیچ راهی هم جلوی زندگیشان نیست و ذهن در واقع به بن بست می رسد و حالت ناامیدی دست می دهد، در ناامیدی هم افسردگی و اقدامات ذهنی قطعا ناهنجاری پیش می آید که در ادامه با زندگی با چالش های بیشتری مواجه می شویم.
ناامیدی در واقع برای ما از ترس می آید، ریشه ناامیدی ترس است.
برای ادامه مطالعه به پادکست مراجعه فرمایید.

خروج از نسخه موبایل