سعید زاهد

توضیح بسیار مهم به انرژی « خورشید گرفتگی » روز یکشنبه اول تیر ۹۹

توضیح بسیار مهم به انرژی « خورشید گرفتگی » روز یکشنبه اول تیر ۹۹

کلا در طبیعت ما یک سری اتفاقات داریم که ماهیت طبیعی جهان است و چیزی به جز عرف طبیعی رخ نمی دهد، همه چیز بر مبنای محاسبات دقیق دارد شکل می گیرد.
تمامآن چیزهایی که در طبیعت داریم می بینیم در واقع برنامه ریزی هایی است که جهان هستی برای خودش انجام داده و آن ها را محاسبه کرده و در زمان خودش ما آن ها را می بینیم، چیزی خارج از این وجود ندارد، اما یک بحثی وجود دارد در خصوص اینکه ما چه زمان هایی داریم این ها را می بینیم و شاهد این اتفاقات هستیم، الان باتوجه به این که بارها صحبت کردیم در شرایط بسیار مهمی از لحاظ ورود به عصر جدید هستیم. اینجا نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد این است که اگر ما داریم به یک عصر جدید وارد می شویم، عصر قدیم چه می شود؟
برای ادامه مطالعه به پادکست مراجعه فرمایید.

خروج از نسخه موبایل