سعید زاهد

تفسیر مفهوم شعر ” من غلام قمرم “

تفسیر مفهوم شعر "من غلام قمرم"

تفسیر مفهوم شعر من غلام قمرم از مولانای جان

در این شعر مولانا که فوق العاده ارزشمند است و بینهایت مفاهیم عمیقی دارد، باید خوب دقت کنیم، باید با مفهوم اصلی این شعر همراه باشیم. این شعر نکته های عجیبی دارد که ما چند تا از آن نکته ها را اینجا بررسی می کنیم.
“من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو           پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو”
می دانیم که قمر ماه است. من غلام قمرم، منظور از قمر در اینجا همان گوهر ناب درونی من است که مثل ماه می درخشد و ماه را کجا می بیند؟ من چگونه می توانم ماه را در درونم ببینم؟
درون من مثل یک اقیانوس است. اگر من بخواهم تصویر این ماه را روی این دریا ببینم چه شرایطی باید باشد؟ هر وقت این دریا طوفانی است، هر وقت موج های بلندی دارد تصویر ماه دیده نمی شود. این درون من زمانی که آرام است دریای درونی من آرام است به آرامش رسید، با اعتماد تصویر ماه را به زیبایی می توانم در این دریا ببینم.
برای ادامه مطالعه به پادکست مراجعه بفرمایید.

خروج از نسخه موبایل