کارگاه جامع آموزشی خودشناسی برای موفقیت

این کارگاه مختص کسانی است که نمیتوانند به « تنهایی » در مسیر رشد و موفقیت قدم بردارند و لازم هست حتما یک راهنما به روند پیشرفت شون نظارت داشته باشد.

10,000 تومان