خودشناسی یعنی شناخت تضادهای خودمان، خودشناسی یعنی اینکه بیام و آن چیزی را که نباید در درون من باشد را بشناسم. خودشناسی یعنی اینکه من بیایم و تمام آن چیزهای غیر خدایی که من در درون خودم جای داده ام را اول بشناسم و بدانم از کدام در وارد شده اند، اول آن در را ببندم، بعد بیایم هر آن چیزی را که در درونم بوده را آرام آرام پاکسازی کنم، بسته بندی کنم و بگذارم بیرون تا بیایند و ببرند.

شما میتوانید با شرکت در کارگاه آموزشی رایگان مبانی خودشناسی، پایه و اساس خودشناسی را فراگیرید.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.