کارگاه آموزشی خودشناسی برای موفقیت ؛ سعید زاهد

این کارگاه مختص کسانی است که نمیتوانند به « تنهایی » در مسیر رشد و موفقیت قدم بردارند و لازم هست حتما یک راهنما به روند پیشرفت شون نظارت داشته باشد.

500,000 تومان