همکاران ما در گروه تحقیقاتی سعید زاهد

کارگاه جامع اموزشی خودشناسی، با رویکرد بیان قوانین زندگی و شناخت حقیقت خود و توانایی ها و شناسایی موانع اصلی رشد و موفقیت، جهت دسترسی عزیزان علاقمند و مشتاق به خودشناسی و رشد و پیشرفت، در داخل و خارج از ایران، همکاران خود را در زمینه معرفی و فروش دوره آموزشی معرفی مینمائیم.

داخل ایران :

اقای مسیحا مدیر محترم کانال بابای پولدار که همکار ما در بخش معرفی و ارائه دوره های آموزشی گروه تحقیقاتی سعید زاهد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارگاه جامع آموزشی خودشناسی برای موفقیت، به ایشان مراجعه فرمائید.

ID کانال تلگرام: