سعید زاهد

رفع استرس و موفقیت در کنکور

رفع استرس و موفقیت در کنکور

رفع استرس و موفقیت در کنکور

ما انسان ها در هر مقطعی از زندگی خودمان خواسته هایی هماهنگ با آن مقطع خودمان داریم، بر اساس اقتضای سن، شرایطی که آنجا هستیم یک سری خواسته هایی را برای خودمان ایجاد می کنیم به عنوان هدف و به دنبال آن می رویم. مثلا در بیست سالگی یک سری هدف ها، در سی سالگی یک سری هدف ها و … بر اساس آن سطح ذهنی و ارتعاشی خودمان.
یکی از مهم ترین و حساس ترین زمان هایی که ما می خواهیم وارد جامعه بشویم، خودمان را با جامعه تطبیق بدهیم و خودمان را وارد عرصه کار و تلاش و زندگی کنیم همان دوره نوجوانی است که به سمت جوانی می رود، همان دوره ای که ما می خواهیم دبیرستان را تمام کنیم و وارد سیستمی به نام دانشگاه شویم که بتوانیم اهداف بالاتری را پیگیری کنیم. قطعا هدف این است که ما در مقطع بالاتر رشد و پیشرفت کنیم و مفید واقع شویم برای خودمان، زندگی مان، جامعه و جهان.
برای ادامه مطالعه به پادکست مراجعه کنید.

خروج از نسخه موبایل