سعید زاهد

با مراقبه، سفری به درون داشته باشید!

با مراقبه، سفری به دورن داشته باشید!

یک محیط و اتاق ساکت و خیلی راحت انتخاب کنید. در یک محیطی که خیلی راحت هستید یا بنشینید یا دراز بکشید، فرقی ندارد.
خودتان را در شرایط آرام بدنی قرار بدهید. چشمهایتان را ببندید. اگر نشسته اید، دست هایتان روی پاهایتان، ستون فقرات صاف، سرتان و گردن در امتداد مسیر ستون فقرات.
اگر دراز کشیده‌اید سر و گردنتان در امتداد ستون فقرات باشد. دوتا دستتان کنارتان باشد، به صورت رها شده.
آرام آرام سعی کنید بدنتان را رها کنید. می توانید این کار را از پاهایتان شروع کنید، ابتدا پاهایتان را متوجه شوید. توجه تان و آگاهی تان به پاهایتان برود. با آگاهی خودتان پاهایتان را رها کنید، بگذارید با وزن خودشان همان جایی که هستند باشند.
هیچ اراده‌ای در مورد پاهایتان نداشته باشید. با اجبار آن ها را در حالت خاصی نگه ندارید. رها کنید، بعد ساق پا، زانوها، ران ها و کمرتان را رها کنید. توجه تان را بیاورید به جایی که الان دارید می شنوید. بعد شکمتان را رها کنید. قفسه سینه، شانه ها، دستانتان را رها کنید. رهای رها.
سر و گردنتان کاملا رها باشد در حالت طبیعی خودش مخصوصاً گردن را به هیچ وجه کنترل نکنید.
برای ادامه مطالعه به پادکست مراجعه فرمایید.

خروج از نسخه موبایل